.

Hakkımızda


Dünya Sağlık Örgütü “engelli birey”i başlıca yaşam faaliyetlerinin (yürüme, görme, duyma, konuşma, nefes alma, öğrenme, çalışma) bir yada daha fazlasını önemli bir şekilde kısıtlayan fiziksel yada zihinsel sorunu olan birey olarak tanımlamaktadır.

“Engellilik” ise bu özelliklere sahip bireylerin maruz bırakıldığı fiziksel yada davranışsal kısıtlamalardır.

Yükseköğretim ve engellilerle ilgili 5378 nolu Özürlüler Kanununun ikinci bölümünün 15. maddesinin birinci paragrafında “Hiçbir gerekçeyle özürlülerin eğitim alması engellenemez. Özürlü çocuklara, gençlere, yetişkinlere, özel durumları ve farklılıkları dikkate alınarak, bütünleştirilmiş ortamlarda ve özürlü olmayanlarla eşit eğitim imkanı sağlanır.” denilmektedir.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi olarak, “Eğitim hakkı için engelsiz erişim” diyoruz ve üniversitemizde öğrenim gören öğrencilerimizin çeşitliliğini ve farklılığını dikkate alıyor, üniversitede engellilik konusunda duyarlılığı artırabilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

AMACIMIZ

Üniversitemizde öğrenim gören engelli öğrencilerin hayatını kolaylaştırabilmek için gerekli tedbirleri almak ve bu yönde düzenlemeler yapmak üzere, çalışma esaslarını düzenlemektir.

Engelli öğrencilere destekleyici ve iyi kaynaklarla donatılmış bir ortam sağlayarak, onların akademik başarı ve eğitimleri önündeki kısıtlamaları kaldırarak farkındalıkları ve birey olarak bağımsızlıklarını geliştirmelerine yardımcı olmaktır.

Bunun için üniversitemizdeki engelli bireylerin ilk kayıt tarihinden itibaren belirlenerek, öğrenimlerini sürdürdükleri sürece ihtiyaçlarını karşılamak, karşılaşabilecekleri engelleri ve buna karşı alınması gereken önlemleri belirleyerek, çözüm önerileri sunmak ve gerekli düzenlemeleri yapmaktır.

KİMLER YARARLANIR

 • Görme engelliler
 • Fiziksel engelliler
 • Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
 • Öğrenme güçlükleri
 • Psikiyatrik / Psikolojik sorunlar
 • Konuşma ve Dil sorunları
 • İşitme engelliler ve sağırlık
 • Travmatik Beyin hasarları
 • Üstün zeka ve üstün yetenek
 • Kronik sağlık sorunları olanlar

Engelsiz MAKÜ

 • Hakkımızda
 • Engelli Öğrenci Birimi
 • Birim Temsilcileri
 • Faydalı Linkler
 • Yasal Düzenlemeler