.

Misyon ve Vizyon

Dünya Sağlık Örgütü “engelli birey”i başlıca yaşam faaliyetlerinin (yürüme, görme, duyma, konuşma, nefes alma, öğrenme, çalışma) bir yada daha fazlasını önemli bir şekilde kısıtlayan fiziksel ya da zihinsel sorunu olan birey olarak tanımlamaktadır.

“Engellilik” ise bu özelliklere sahip bireylerin maruz bırakıldığı fiziksel ya da davranışsal kısıtlamalardır.

5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun'un 15. maddesinin birinci paragrafında “Hiçbir gerekçeyle engellilerin eğitim alması engellenemez. Engelliler, özel durumları ve farklılıkları dikkate alınarak, yaşadıkları çevrede bütünleştirilmiş ortamlarda, eşitlik temelinde, hayat boyu eğitim imkânından ayrımcılık yapılmaksızın yararlandırılır.” denilmektedir.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi olarak, “Eğitim hakkı için engelsiz erişim” diyoruz ve Üniversitemizde öğrenim gören öğrencilerimizin çeşitliliğini ve farklılığını dikkate alıyor; Üniversitemizde engellilik konusunda duyarlılığı artırabilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

AMACIMIZ

Üniversitemizde öğrenim gören engelli öğrencilerin hayatını kolaylaştırabilmek için gerekli tedbirleri almak ve bu yönde düzenlemeler yapmak üzere, çalışma esaslarını düzenlemektir.

Engelli öğrencilere destekleyici ve iyi kaynaklarla donatılmış bir ortam sağlayarak, onların akademik başarı ve eğitimleri önündeki kısıtlamaları kaldırarak farkındalıkları ve birey olarak bağımsızlıklarını geliştirmelerine yardımcı olmaktır.

Bunun için üniversitemizdeki engelli bireylerin ilk kayıt tarihinden itibaren belirlenerek, öğrenimlerini sürdürdükleri sürece ihtiyaçlarını karşılamak, karşılaşabilecekleri engelleri ve buna karşı alınması gereken önlemleri belirleyerek, çözüm önerileri sunmak ve gerekli düzenlemeleri yapmaktır.

KİMLER YARARLANIR

 • Görme engelliler
 • Fiziksel engelliler
 • Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
 • Öğrenme güçlükleri
 • Psikiyatrik / Psikolojik sorunlar
 • Konuşma ve Dil sorunları
 • İşitme engelliler ve sağırlık
 • Travmatik Beyin hasarları
 • Üstün zeka ve üstün yetenek
 • Kronik sağlık sorunları olanlar

Engelsiz MAKÜ

 • Yönetim
 • Engelli Öğrenci Birimi
 • Birim Temsilcileri
 • Misyon ve Vizyon
 • Mevzuatlar
 • Faydalı Linkler
 • Başvur
 • Bize Yazın